Kristinuskon ja buddhalaisuuden hybridi

de Mello, Anthony. Havahtuminen. Jyväskylä 2005.

Kristinuskon egosentrisyys on alkanut muodostua haitaksi sen markkinoinnissa, ja jesuiitatkin ovat alkaneet ammentaa eettisesti vähemmän rasittuneista filosofioista kuten buddhalaisuudesta. Jesuiittaisä ja psykoanalyytikko Anthony de Mello (1931-1987) on kirjoittanut epäilemättä suurta suosiota nauttivan teoksen Havahtuminen, jossa tämä tendenssi on hyvin näkyvissä.de Mello käyttää esimerkiksi tietoisuudesta puhuessaan buddhalaisuudesta tunnettua kuvaa taivaasta, jonka kautta kulkee pilviä. Tietoisuuden pitäisi olla kuten taivas, joka ei ole ohi kulkevista pilvistä moksiskaan, ja samalla tavoin ihmismielen pitäisi reagoida ohikiitäviin tunteisiin kuten vaikkapa kiukkuun tai ahdistukseen: vain todeta ne ja olla niistä sitten sen kummemmin piittaamatta. Päinvastaisesta tilanteesta, tunteisiin takertumisesta, de Mello käyttää  sanaa riippuvuus. Buddhalaisempi termi on takertuminen, mutta ero on aika hienon hieno.On aika vaikea ymmärtää, miten de Mello on moiseen päätynyt. Toki hän on syntyjään intialainen, mutta on hän myös kristitty ja jopa pappi, suorastaan sääntökunnan jäsenen. Buddhalaisuudessahan po. kuvalla halutaan korostaa egon/minän merkityksen vähäisyyttä. Sen ei ole tarpeen reagoida  - pilvet kulkevat, taivas jää. Joissain buddhalaisuuden suunnissa ajattelu viedään niin pitkälle, että minä jopa kielletään kokonaan. Tämä tulee lähelle modernin kognitiotieteen käsitystä, jonka mukaan minä on merkillinen konstruktio, joka ei sijaitse aivoissa yhtään missään ja joka on pelkkä sosiaalinen konventio ja vieläpä sellaisena täysin tarpeeton ellei suorastaan haitallinen. Mutta kristillisestä näkökulmasta tämän luulisi tarkoittavan ns. sielun kieltämistä, ja mitäpä kristinuskossa sitten pelastettaisiin, ellei sielua ole?No, 22. 8. 1998 katolinen kirkko riensikin sanoutumaan irti de Mellon kirjoituksista. Kardinaali Ratzingerin  (nykyisin paavi Benedictus XVI) mukaan ne eroavat kristillisen uskon olennaisesta sisällöstä, ja uskonopin kongregaatio julisti de Mellon ajatukset yhteensopimattomiksi katolisen uskon kanssa ja ilmoitti niiden voivan aiheuttaa vakavaa harmia. (22.09.2009)