Talmud

Tuori, Riikka & Harviainen, Tapani (toim. & suom.). Pyhiä juutalaisia kirjoituksia - Valikoituja tekstejä Talmudista. Tallinna 2018.

Onpa mukava kirja, tämä Riikka Tuorin ja Tapani Harviaisen toimittama ja suomentama sekä tukevalla johdannolla sekä kulloisenkin suomennetun tekstikatkelman alun esittelyillä varustama teos Pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Luultavasti kirjan on tehnyt näin mukavaksi se, että teksti on alkujaan laadittu radio-ohjelmasarjaa varten eli kuultuna helposti ymmärrettäväksi. Myös Talmudin suomennokset ovat hämmästyttävän sujuvan oloisia, ja jos kirjoittajat ovat kokeneet, että sujuvuutta on tullut täsmällisyyden kustannuksella, asioita on tarkennettu alaviitteissä.

 
Talmud on moni- , todella moniosainen teos, johon on koottu Tooran eli Vanhan testamentin viiden Mooseksen kirjan tulkintoja. Alkujaan nämä kommentit ovat olleet muistinvaraisesti ja suullisesti välitettyjä, ja näistä muistajista käytetään nimitystä tannaiitit aina Jehuda ha-Rasiin (n. 135-220) asti. Jehuda ha-Nasi nimittäin alkoi koota näitä muistitietoja, ja tämä kokoelma on nimeltään Mišna
 
Mutta jo heti 200-luvulla kävi tarpeelliseksi koota lisää tulkintoja, nyt myös Mišnaa itseään koskevia, ja näistä teksteistä muodostui Gemara. Molempia alettiin amoraiittien toimesta koota yhteen Talmudeiksi. Talmudeja syntyi 300-400-lukujen kuluessa Palestiinasta yksi ja 400-500-lukujen kuluessa Babyloniassa toinen, ja jälkimmäinen ikään kuin voitti arvovallassa edellisen.
 
Talmudista voidaan erottaa paitsi näitä historiallisia kerrostumia myös sisällöllisesti erilaista ainesta, nimittäin juutalaista lakia ja sen soveltamista elämäntapana käsittelevää halakhaa sekä aggadaa, kertovaa ainesta, joka sekin on usein eettistä luonteeltaan.
 
Koska Talmud koostuu eri henkilöiden kommenteista ja monesti nämä rabbit on nimetty, kommentit paljastavat tekijöistään myös persoonallisia piirteitä, sillä myös kommentin aiheena oleva tilannekin on kuvattu. Esiin nousee mm. kaunis rabbi Johanna ben Nappaha. Hän kohtasi uintireissulla komean ryöväripomon Šimon ben Lakišin ja järjesti heidän elämänsä käytännön siten, että naitti Šimonille siskonsa ja alkoi opettaa Šimonille Tooraa. Opetus oli niin intensiivistä, että oppilaasta, tuonnempana tunnettu nimellä Reš Lakiš, tuli opettajansa kilpailija, ja heidän välisnsä katkesivat. Nykylukija ainakaan ei usko, että kyse oli vain opillisista ristiriidoista.
 
Joskus opilliset pohdinnat johtivat sellaiseenkin tulokseen, että rabbi luopui koko opista. Sitä, miten tämä sitten saattoi ilmetä, kerrotaan nimellä Aher tunnetun oppineen Eliša ben Avujen edesottamuksina. Oli ilmeisesti aika harvinaista, että oppinut lähti oma-aloitteisesti oppineisuuden piiristä. Sitäkin sattui, että rabbi ajettiin ulos porukasta. Näin kävi Talmudin mukaan Eliezer ben Hyrkanokselle useaan kertaan, vaikka hän on myös saanut lisänimen ’Suuri’. Talmudin sivuilta huokuu, miten nämä ristiriidat raastoivat Eliezerin sydäntä.
 
Koska Toora sisältää runsaasti käskyjä ja kieltoja eli mitsvoja, Talmudissa pohditaan sitäkin, kannattaako niiden noudattaminen noin niin kuin käytännössä. ”Rabbit tulevat lopputulokseen, että hyviä tekoja tekemällä ei tässä maailmassa vielä saa palkka - usein käy itse asiassa päinvastoin - mutta tulevaa maailmaa kannattaa hyväntekijänä odottaa”, kirjoittavat Tuori ja Harviainen Kiddušin 39b:n esittelyssä; Talmudin omin sanoin ”[…] sille, jonka synnit ovat suuremmat kuin hänen ansionsa, käy tässä maailmassa joskus hyvin”.
 
Talmudissa kuvataan ihmeitä, mutta niihin suhtaudutaan toisaalta myös kriittisesti. Ed. kappaleessa kerrotaan, miten poika, joka oli isänsä käskystä mennyt hakemaan linnunpesästä poikasia eli suorittanut mitsvan eli kunnioittanut isäänsä, oli palatessaan pudonnut tikapuilla ja kuollut. Miten tämä on mahdollista? Yksi selitys on, että pojalla oli synti mielessään; toinen on, että mitsvat suojelevat, kun ollaan menossa niitä suorittamaan, eivät palattaessa. Kolmantena vaihtoehtona ehdotetaan, että tikapuut olivat yksinkertaisesti vain rikki, eikä tällaisessa tapauksessa pidä luottaa ihmeisiin sen enempää ollessaan menossa suorittamaan mitsvaa kuin ollessaan palamassa. (25.6.2019)