Kuntavaalit 2021 Kuopiossa

Vaalit on käyty, ja ottaen huomioon oman ehdokkaani iän ja somekämmit, ne menivät hyvin.

Kuntavaalit 2021 ovat ohi. Itse kävin itseni kanssa ehdokkaan valinnasta melkoista kamppailua, sillä sen perusteella, mitä kulttuurihistoriasta ja sen prosesseista tiedän, edessämme on melkoinen kulttuurinen muurros, enkä nyt tarkoita kulttuurilla "kylddyyriä". "Kylddyyri" on kulttuurisesti jotakuinkin merkityksetön kuriositeetti. Sen yhteiskunnallinen merkitys on olla väline ylimmän sosiaalisen kerrostuman pitää yllä yhteenkuuluvuuden tunnettaan ja tarjota väylä tuohon luokkaan pyrkiville osoittaa tuolle ylimmälle kerrostumalle solidaarisuuttaan ja haluaan liittyä siihen.

Jouduin äänestämään henkilöä, jota on tunne, mikä aiheutti runsaasti ylimääräistä työtä.

 

Ehdokkaani oli ammatiltaan opettaja, mikä oli minulle "pääsyvaatimus", sillä siinä hommassa joutuu tekemisiin kaikkien yhteiskuntaluokkien kanssa. Hänen ainevalikoimansa yliopistossa oli ollut samansuuntainen kuin itselläni, eli hän pystyy ajattelemaan paradigmaattisesti eritasoisia asioita ja samojakin asioita eri paradigmojen läpi. Yhteiskuntamme pääasiallisin ongelma tällä hetkellä on, että meillä pyritään redusoimaan koko elämä yhdelle tasolle, mikä ei ole onnistunut ihmiskunnan historiassa koskaan. Esimerkkinä paradigmaattisista tasoista voisi mainita konventionaalisen taide–tiede parin, mutta koska tämä rinnastus on niin diskurssiivisesti latistettu eli muuttunut sellaiseksi itestäänselvyydeksi, ettei se enää tarkoita mitään, otan rinnastettaviksi tieteen ja uskonnon. Iso osa vakaumuksellisista kristityistä ei näe tiedettä kristillisen vakaumuksensa vastaisena – ei edes väitettä, että Jeesus ei ollut historiallinen henkilö – sillä kristillinen vakumus ja tieteellinen totuus, tieteellinen totuus oman vakaumuksen historiallisista taustoista mukaan lukien, ovat paradigmaattisesti aivan eri tasoilla niin, että ne tuskin edes kohtaavat paitsi ehkä materiaalisten kirkkorakennusten muodossa. Etelä-Pohjanmaalla kuulin jopa fundamentalistikristitystä tähtitieteilijästä.

 

Mistä tulikin mieleeni, että äänestämäni henkilö oli opiskelut myös teologiaa. Gradunsa hän oli tehnyt poliittisesta historiasta. Yhdistelmä on hyväksi ihmisluonnolle.

Äänestämäni ehdokas Sami Kumpulainen oli Kuopiossa ainoa, joka kampanjansa aikana edes mainitsi kulttuurin. Hän vaati Kuopioon kulttuuritaloa. Siitä ei kuitenkaan ole kovin montaa vuotta, kun edellinen, tosin poliittisesti rasittunut, purettiin, mutta ongelma ei ratkea sillä paitsi ehkä siten, että varsinkin terapiamuotoinen, pikemminkin viihteellinen kuin taiteellinen puuhastelu saadaan pidetyksi yhteiskunnan valvonnassa.

Kulttuuri puolestaan on aina vähän radikaalia. Se vaatii riskinottoa, eikä siksi sovellu mielenterveysongelmaisille. Yleensä tekijät tulevat alemmasta keskiluokasta, mikä on vähän anakronistinen termi eikä teknisesti sovellu muihin kuin nykymuotoiseen länsimaiseen yhteiskuntaan, mutta uudenlaisen kulttuurin rakentaminen vaatii tekijöiltään elämyksellistä kokemusta siitä, että kaikki ei välttämättä mene aina pieleen eli onnistuakin voi, mutta myös asemaa, josta ei epäonnistuessaan putoa kovin korkealta.

Poika oli, kuten sanottua, surkea somen käyttäjä eikä korjannut ennen kampanjaa tai sen aikana netistä tietojaan edes niiltä osin kuin ne olivat hänen kontrolloitavissaan. Suuri virhe. Siksipä lieneekin luojan lykky, että hän jäi kolmannelle varasijalle ja harjoittelee julkisuuskuvansa hallintaa seuraaviin valeihin mennessä tällaisten tyhjänpäiväisten virheiden osalta. Yhdessä fb-postauksessa kun hän vielä vasten mainosti vastanneensa puhelimeen oppitunnin aikana.

Nyt oli sikäli onneton tilanne, että muita vaalikampanjaväyliä ei oikein ollut kuin some, mutta somesta olen sitä mieltä, että se on viestimenä ehtoopuolella. Sen ovat kaapaneet rikolliset ja älämölöttävät räyhääjät. Sinne jää kunnollisesta aineksesta tietyntyyppinen markkinointi kuten aikataulut ja aukioloajat sekä kiinteistövälitys ja jonkin verran verkkokauppaa; pankkiasiointi pysyy verkossa ainakin siihen asti, kunnes rikolliset kaappaavat senkin osan lopullisesti. Pelkään, että terveydenhuollon järjestelmät joudutaan myös poistamaan yleisestä verkosta kokonaan eli niitä ei voida jättää sinne edes joidenkin muka salausten taakse.

Hiukan heräsi myös kysymystä, että oliko ehdokkaani tosissaan vai tekikö hän tätä, kun ei korona-aikana ollut muita harrastuksia. Pientä häilyvyyttä, siis. Mutta jos on kolmatta vuotta opettajana, siinä on kyllä jo pelkästään tuntien valmistelussa tekemistä, vaikka lukiossa opetussuunnitelma onkin pitkälle valmiiksi saneltu. Tuolta osin tilanne on hänelle jo ensi vuonna helpompi.

Mutta yleisesti ottaen hänestä syntyi omaperäinen kuva, myös vihreiden sisällä selvästi erottuva.

Sami Kumpulainen jäi siis kolmannelle varasijalle, ja siltä pääsee kyllä mihin lautakuntaan sattuu haluamaan. Ihan hyvin ovat siis pullat uunissa tähän asti. (14.6.2021)