Maalla on nyt sitten uusi hallitus

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kampaajan tuolissa istuessani on kanssani haluttu keskustella hallituksen muodostamisesta.

Jopa minä olen huomannut, että menossa ovat olleet hallitusneuvottelut. Kävin nimittäin kampaajalla toissapäivänä, ja oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun kampaaja halusi keskustella kanssani hallitusneuvotteluista.

Monet ovat ihmetelleet sitä kansalaisten kiinnostuksen määrää, joka tällä kertaa on kohdistunut hallitusneuvotteluihin. Minä voin kertoa syyn. Niissä on tällä kertaa noudatettu proseduuria, jonka kansalaiset tuntevat oman koulutuksensa piiristä ns. opiskelijavetoisten prejektinnanhallinnan harjoitustehtävistä, joissa on tarkoitus saada aikaan jokin konkreettinen lopputulos, tuote tms. joko jollekin asiakkaalle/korkeakoulun yhteistyökumppanille tai koululle itselleen. Näissä harjoituksissa yhdistyvät kaksi opetumenetelmää, projektioppiminen ja problem based learning. Etenemistyyli on tarkalleen sama kuin näissä hallitusneuvotteluissa aina sitä myöten, että päämääristä ja niiden saavuttamisen periaatteista sovitaan yhdessä; mahdolliset etenemistä haittaavat tekijät yritetään ennakoida etukäteen ja sovitaan heti alussa, miten toimitaan, jos ne tulevat eteen;  projektipäälliköksi valitun opiskelijan pitää yhteisissä kokouksissa tarkastaa säännöllisin välein, että kaikki projektiin osalistujat ovat ymärtäneet kaiken samallla tavalla ja että joka lohkolla edetään sovitun aikataulu mukaisesti jne.

Nyt kansalaiset ovat siis voineet elämänsä kerran seurata hallitusneuvotteluja, jotka vedetään tavalla, joihin he ovat itse tottuneet, koska tapa on opetettu koulussa. Lisäksi he ovat voineet tuntea pientä ylemmyyttä, kun heidän kanssaan jotakuinkin samanikäiset tai ehkä vain hiukan vanhemmat Soini ja Stubb ovat hokeneet hokemasta päästyään, miten erilailla, epätavanomaisella tavalla, hallitusta nyt on muodostettu. (27.5.2015)