Lisää lukihäiriöisten typografiasta

Lukihäiriön arvoitus graafisen suunnittelun näkökulmasta alkaa ratketa.

Kohtalaista kiirettä on pitänyt.

Mutta olen tässä taas antanut kertoa itselleni lisää lukihäiriöstä. Näyttäisi olevan niin, että lukihäiriöisen on vaikea sietää sitä, että samassa merkissä on sekä symbolinen että ikoninen taso. Hän ei esimerkiksi pysty tulkitsemaan tietämäänsä symbolia ei-sovituksi merkiksi ja yhdistämään sitä ikoniin ikään kuin toisena ikonina. Symbolinen opittu suhde merkkiin jyrää mahdollisen ikonisen merkityksen, joka samalla merkillä saattaa olla.

Näyttäisi myös siltä, ja että sama vaikeus kohdataan, kun merkin tulkinta  ylipäätään vaihtelee kontekstista toiseen. Periaatteessa kirjaimet ovat sovittuja eli mielivaltaisia merkkejä eli semiotiikan symboleja, ja niistä pitäisi siten lukiessa koota joka kerta erilaisia sanoja. Merkit eli kirjaimet ovat kontekstista riippumatta samat, mutta niillä luodaan kontekstista riippuen erilaisia merkityksiä. Tämä ei lukihäiriöiselle sovi. Merkillä saa olla vain yksi merkitys, yhdessä merkkiluokassa, eikä se saisi riippua kontekstista.

Lukihäiriöinen lapsi pystyy nimeämään hyvinkin hienovaraisia symboleita kuten päättelemään, että kyseessä on taikurin merkki, jos kuvassa on silinterihattu ja siinä tähtiä. Mutta jos merkin yksi osa on symboli, mutta toinen ikoni, hän ei luullakseni kuitenkaan enää pysty yhdistämään näitä kahta.

Kerrassaan merkillistä.

Lisäksi on löytynyt lisää lukihäiriöisille suunniteltuja kirjaintyyppejä. Kaikki ovat rumia, mikä johtuu latinalaiselle aakkostolle vääristä paksunnosten kohdista. Paksunnokset kun ovat niissä alalaidassa ja siis ikään kuin vaakaviivoissa kuten arabialaisessa kirjoituksessa.

Mistä tulikin mieleeni, että 70-luvulla käytettiin Milton Glaserin persialaisvaikutteista ja puolalaisen julistetaiteen jugendista ammentavia kirjaimia, joissa menivät paksunnokset ikään kuin kirjainten pohjassa. Ohessa pari vanhan hyvän ajan kirjaintyppiä, Candice vuodelta 1976 ja Bottleneck vuodelta 1972. Näitä pitäisi varmaan nyt sitten testata lukihäiriöisillä.

 

 

 

 

 

 

 

(11.12.2012)